Cabanas incrementa as axudas ao material escolar un 143%

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas aumentou as axudas concedidas ás familias para a compra de material escolar un 143% para o curso escolar 2023-2024. Así, pasouse de 11 solicitudes realizadas para o curso 2022-2023, con 7 concedidas e 4 denegadas; a 17 solicitudes realizadas para o presente curso, sendo aprobadas todas elas.

Respecto á contía económica das axudas, éstas tamén se viron incrementadas por parte do Concello, pasando dun total de 828,20€ repartido para o curso anterior fronte a unha adxudicación de 2.351,25€, o que supón un incremento do 184% na cantidade de diñeiro entregado ás familias.

Esta mellora nas axudas concedidas ás familias, tanto en cantidade como en concesións, enmárcase dentro da axenda social do Concello de Cabanas que busca, entre outros aspectos, favorecer que os nenos e as nenas poidan estudar dende o noso municipio, axudando ás familias con dificultades a sufragar os diversos gastos na enseñanza, á vez que se contribue a reter poboación.

[ES]

El Concello de Cabanas aumentó las ayudas concedidas a las familias para compra de material escolar un 143% para el curso escolar 2023-2024. Así, se pasó de 11 solicitudes realizadas para el curso 2022-2023, con 7 concedidas y 4 denegadas; a 17 solicitudes realizadas para el presente curso, siendo aprobadas todas ellas.

Respecto a la cuantía económica de las ayudas, éstas también se vieron incrementadas por parte del Concello, pasando de un total de 828,20€ repartido para el curso anterior frente a una adjudicación de 2.351,25€, lo que supone un incremento del 184% en la cantidad de dinero entregado a las familias.

Esta mejora en las ayudas concedidas a las familias, tanto en cantidad como en concesiones, se enmarca dentro de la agenda social del Concello de Cabanas que busca, entre otros aspectos, favorecer que los niños y niñas puedan estudiar desde nuestro municipio, ayudando a las familias con dificultades a sufragar los diversos gastos en la enseñanza, a la vez que se contribuye a retener población.

Share.

Comments are closed.