Domingo, Xuño 23

Cabanas acada unha subvención para auditar a rede de abastecemento de auga

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

O Concello de Cabanas ven de acadar unha subvención para realizar unha auditoría do estado da rede de abastecemento de auga no noso termo municipal. Co gallo último de crear plans de actuacións que permitan realizar accións e reparacións para minimizar as perdas de auga que temos na nosa infraestructura, mellorando a eficiencia e o aforro.

A subvención, concedida por Augas de Galicia, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, está valorada nun importe de 5.602,66€.

Esta medida enmárcase dentro da axenda medioambiental do Concello de Cabanas, que busca mellorar as nosas infraestructuras e ferramentas co fin de obter un maior aforro enerxético, reducir o consumo de auga, ser máis resilientes, reducir as emisións de gases contaminantes e contribuir na loita contra o cambio climático.

[ES]

El Concello de Cabanas consigue una subvención para realizar una auditoría del estado de la red de abastecimiento de agua en nuestro término municipal. Con el objetivo último de crear planes de actuaciones que permitan realizar acciones y reparaciones para minimizar las pérdidas de agua que tenemos en nuestra infraestructura, mejorando la eficiencia y el ahorro.

La subvención, concedida por Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, está valorada en un importe de 5.602,66€.

Esta medida se enmarca dentro de la agenda medioambiental del Concello de Cabanas, que busca mejorar nuestras infraestructuras y herramientas con el fin de obtener un mayor ahorro energético, reducir el consumo de agua, ser más resilientes, reducir las emisiones de gases contaminantes y contribuir en la lucha contra el cambio climático.

 

Share.

Comments are closed.