Aberto o prazo de inscrición para o Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol 2023-2024

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[GL]

Financiado pola Consellaría de Emprego e Igualdade e mais polo Ministerio de Traballo e Economía Social, está organizado pola Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Dirixido a:

 • Mulleres dos concellos de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda e Valdoviño que estean desempregadas e inscritas na oficina de emprego.
 • Os colectivos que se atenderán son mulleres desempregadas dos concellos citados que estean nalgunha das seguintes situacións:
  • Muller desempregada, en xeral
  • Con discapacidade
  • En risco de exclusión social ou beneficiarias do tramo de inserción da RISGA
  • Vítima de violencia de xénero
  • Menores de 30 anos co baixa cualificación

Accións que se desenvolverán (entre outras):

 • Información, orientación e asesoramento
 • Formación para o emprego: Limpeza industrial, Comercio e loxística, Cociña, Agricultura ecolóxica, Xestión de comunidades virtuais e Preelaboración e venda de peixes, crustáceos e mariscos. Ademais desta formación podería impartirse outra relacionada con outras ocupacións (dependendo, entre outros aspectos, do perfil e preferencias das usuarias seleccionadas).
 • Formación transversal (talleres de Busca de emprego, Manipulación de alimentos, Habelencias sociais, Alfabetización informática, Internet e redes sociais, Ferramentas de coaching, Inglés…
 • Prospección empresarial
 • Emparellamento de ofertas de traballo coas demandantes
 • Prácticas profesionais non laborais en empresas

Bolsa de 10€ por día de asistencia ás accións

Medidas de conciliación

Obxectivo de inserción: 35%

Máis información AQUÍ

Prazo: ate o 12 de xaneiro de 2024

 

[ES]

Financiado por la Consellaría de Emprego e Igualdade y por el Ministerio de Traballo e Economía Social, está organizado por la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol.

Dirigido a:

 • Mujeres de los ayuntamientos de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Mugardos, Narón, Neda y Valdoviño que estén desempleadas e inscritas en la oficina de empleo.
 • Los colectivos que se atenderán son mujeres desempleadas de los concellos citados que estén en alguna de las siguientes situaciones:
  • Mujer desempleada, en general
  • Con discapacidad
  • En riesgo de exclusión social o beneficiarias del tramo de inserción de la RISGA
  • Víctima de violencia de género
  • Menores de 30 años con baja cualificación

Acciones que se desarrollarán (entre otras):

 • Información, orientación y asesoramiento
 • Formación para el empleo: Limpieza industrial, Comercio y logística, Cocina, Agricultura ecológica, Gestión de comunidades virtuales y Preelaboración y venta de peces, crustáceos y mariscos. Además de esta formación podería impartirse otra relacionada con otras ocupaciones (dependiendo, entre otros aspectos, del perfil y preferencias de las usuarias seleccionadas).
 • Formación transversal (talleres de Busca de empleo, Manipulación de alimentos, Habilidades sociales, Alfabetización informática, Internet y redes sociales, Herramientas de coaching, Inglés…
 • Prospección empresarial
 • Emparejamiento de ofertas de trabajo con la demandantes
 • Prácticas profesionales no laborales en empresas

Bolsa de 10€ por día de asistencia a las acciones

Medidas de conciliación

Objectivo de inserción: 35%

Más información AQUÍ

Plazo: hasta el 12 de enero de 2024

 

Documento informativo

Share.

Comments are closed.