PLAN ESTRATÉXICO DE FORMACIÓN PARA A BUSCA DE EMPREGO, DIRIXIDO Á MULLER E Á MOCIDADE

As actividades contempladas no proxecto proposto pretenden, para un grupo reducido de participantes, formalos en todas aquelas competencias e habilidades que lles permitan ser máis
competitivos no mercado laboral.

En concreto o proxecto pretende formar a un grupo heteroxéneo de desempregados, nas seguintes temáticas entre outras:

 • Búsqueda de emprego

 • Búsqueda de emprego na internet

 • O currículo e a carta de presentación

 • Entrevistas de traballo

 • Procesos de selección de persoal

 • Redes sociais e emprego

 • Alfabetización dixital I e II

 • Tics e blogs persoais

 • Atención e servizo ao cliente

 • Atención e servizo ao cliente on-line

 • Creación de empresas

 • Xornadas de achegamento ao mercado laboral