Actualización do rueiro e rede cultural

Exposición dos planos da nova ordenación do rueiro

tag: