Concurso para Auxiliar Administrativo

Sen definir

O Concello de Cabanas está a levar adiante un concurso-oposición para provisión con caracter de interinidade dunha praza de auxiliar administrativo. Logo de valorar os méritos dos diferentes candidatos, xa tivo lugar a primeira das probas de avaliación. O segundo exercicio convocouse para o próximo día 26 de novembro, as 10:00 horas na Casa do Concello de Cabanas.

Valoración de méritos da fase de concurso

Nome e apelidos Tit. Exp. Curs. P.cond. Galego Total
María Torrente Rodríguez 1,00 --- --- 0,50 1,00 2,50
Mónica María Maceiras Vidal 1,00 --- 1,10 0,50 1,00 3,60
José Luis Ferreiro Felpeto 1,00 --- 0,15 0,50 1,00 2,65
Margarita Sixto Ramos 1,00 3,00 --- 0,50 1,00 5,50
Sergio Garrote Novo 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María del Carmen Varela Penedo 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María Lorena de la Viña Castro 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Marta Rodríguez Fernández 1,00 1,80 --- 0,50 1,00 4,30
Elena Pita Fernández 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Esther Carballeira Rego 1,50 --- 0,10 0,50 1,00 3,10
Patricia Rivera Caruncho 1,50 --- 2,00 0,50 1,00 5,00
Begoña Bouza Otero 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Santiago López Casal 1,00 --- 0,25 0,50 1,00 3,25
Ana Isabel Bouza García 1,50 1,80 0,52 0,50 1,00 5,32
Juan Pedro Verona Vicente Olarte 1,00 1,80 2,00 0,50 1,00 6,30
Almudena Fariña Gato 1,00 --- 0,50 0,50 1,00 3,00
Lidia María Tenreiro Gómez 1,00 --- 0,15 0,50 1,00 2,65
María Teresa González Silva 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Belén Nieto Rodríguez 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
María Fernández Piñeiro 1,50 1,80 --- 0,50 1,00 4,80
Artur Salorio Feal 1,50 --- --- 0,50 1,00 2,00
Miguel Ángel González-Llanos Rodríguez de Rivera 1,50 --- --- --- 1,00 2,50
María Eugenia Castelo Sánchez 1,00 3,00 0,60 0,50 1,00 6,10
Juan Carlos Barcia Díaz 1,00 3,00 0,90 0,50 1,00 6,40
Antonio Méndez Salgado 1,50 0,30 2,00 0,50 1,00 5,30
Patricia Tellado Campos 1,50 --- 0,50 0,50 1,00 3,50
Iria Carballeira Vázquez 1,50 --- 0,15 0,50 1,00 3,15
José Antonio Zoilo Lourido 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Miguel Cernadas Casal 1,50 --- 0,95 0,50 1,00 3,95
Elisa Miraz Loureiro 1,50 --- 2,00 0,50 1,00 5,00
Esther Vizcaíno Marín 1,00 --- --- 0,50 --- 1,50
Ramón Vázquez Rodríguez 1,50 --- --- 0,50 1,00 3,00
Marta García Ramón 1,50 --- 0,10 0,50 1,00 3,10
Teresa María del Pulgar Rocha 1,50 0,90 0,80 0,50 1,00 4,70
María Luisa Lage Rey 1,50 3,00 0,94 0,50 1,00 6,94
María Emilia García Maneiro 1,50 --- 1,55 0,50 1,00 4,55
María Dolores Torrecilla Cillero 1,00 --- 2,00 0,50 1,00 4,50
Montserrat Soto Soto 1,00 3,00 0,42 --- 1,00 5,42
Bárbara Paraños Díaz 1,00 0,45 2,00 0,50 1,00 4,95
Sandra María Bello Vázquez 1,50 2,70 2,00 0,50 1,00 7,70
María Jesús Agrasar Martínez 1,00 --- 2,00 0,50 1,00 4,50

Resultado do primeiro exercicio*

Nome e apelidos Puntuación
María Torrente Rodríguez Non apta
Mónica María Maceiras Vidal Non apta
José Luis Ferreiro Felpeto 5,28
Margarita Sixto Ramos NP
Sergio Garrote Novo Non apto
María del Carmen Varela Penedo Non apta
María Lorena de la Viña Castro 6,93
Marta Rodríguez Fernández 6,93
Elena Pita Fernández 6,27
Esther Carballeira Rego 5,61
Patricia Rivera Caruncho 6,60
Begoña Bouza Otero Non apta
Santiago López Casal Non apto
Ana Isabel Bouza García Non apta
Juan Pedro Verona Vicente Olarte 5,94
Almudena Fariña Gato 6,60
Lidia María Tenreiro Gómez 5,00
María Teresa González Silva 5,28
Belén Nieto Rodríguez NP
María Fernández Piñeiro Non apta
Artur Salorio Feal Non apto
Miguel Ángel González-Llanos Rodríguez de Rivera 5,28
María Eugenia Castelo Sánchez NP
Juan Carlos Barcia Díaz 6,60
Antonio Méndez Salgado 5,61
Patricia Tellado Campos 5,94
Iria Carballeira Vázquez NP
José Antonio Zoilo Lourido Non apto
Miguel Cernadas Casal Non apto
Elisa Miraz Loureiro Non apto
Esther Vizcaíno Marín 7,59
Ramón Vázquez Rodríguez 5,94
Marta García Ramón 8,25
Teresa María del Pulgar Rocha NP
María Luisa Lage Rey 6,60
María Emilia García Maneiro 6,60
María Dolores Torrecilla Cillero 5,00
Montserrat Soto Soto NP
Bárbara Paraños Díaz 5,61
Sandra María Bello Vázquez 8,25
María Jesús Agrasar Martínez 5,00

* O prazo para presentar reclamacións remata o día 21 de novembro de 2008