Resultado da fase de concurso no proceso selectivo para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo/a, persoal laboral temporal, Programa Servizos Sociais Comunitarios

Galego
Tags: 
Archivo: