Formalización contrato Reparación edificio da Escola Laica 1ª fase