Formalización contrato Ampliación da rede de saneamento de augas residuais en Lavandeira