Formalización do contrato administrativo "Captación e subministro de auga ás duchas da praia da Madalena"