Anuncio puntuación definitiva segunda proba fase oposición praza Operario-a servizos múltiples