Inicio

Rematan os traballos na D.P. 1502
  • Luns, 30 Marzo 2015

Unha das grandes obras que se estaba levando a cabo no Concello de Cabanas está practicamente rematada. O proxecto para a mellora da seguridade viaria na D.P. 1502 está finalizado, a falta de pequenos retoques en tres dos accesos a propiedades particulares que lindan con esta estrada. En total investíronse máis de 600.000 euros nestes traballos, aportados todos pola Deputación da Coruña, que estivo ademais traballando conxuntamente co propio Concello de Cabanas para conseguir sacar adiante este proxecto.

Notificación de convocatoria
  • Mércores, 25 Marzo 2015

De acordo co disposto no artigo 80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, poño no seu coñecemento que o Sr. Alcalde con esta data ditou o seguinte Decreto:

DECRETO 111/2015. Convocatoria sesión.

VII Gala da Cultura e do Deporte
  • Mércores, 18 Marzo 2015

O Concello de Cabanas celebrará este próximo venres 20 de marzo a súa VII Gala da Cultura e do Deporte. Pensando na promoción do deporte e da cultura, continua esta gala conxunta na que se pretende premiar as figuras máis destacadas nestes dous ámbitos e que teñan unha vinculación con Cabanas. Logo de recibir por parte das diferentes asociacións e dos propios veciños de Cabanas as candidaturas para os galardóns, concedéronse dúas mencións especiais, unha para o ámbito da cultura e outra para o do deporte, así como dous premios de cultura e outros dous de deporte.

Xornada Municipal de Promoción da Igualdade
  • Venres, 13 Marzo 2015

As familias son unha das principais figuras de conformación da personalidade das nenas e nenos e, polo tanto, posibles transmisores de roles e condutas sexistas. Pensando nesto, os Servizos Socias do Concello de Cabanas marcáronse o obxectivo de crear un espazo onde compartir experiencias educativas con outras familias e desenvolver ferramentas e habilidades para exercer unha labor educativa de xeito igualitaria para todas e todos. É unha destas ferramentas vaise presentar este venres día 13 de marzo no C.E.I.P. Eladia Mariño a partir das 18:00 horas.

Arranca de novo Envellecemento Activo
  • Venres, 06 Marzo 2015

O Concello de Cabanas, a través do seu departamento de Servizos Sociais, vai retomar novamente o programa de Envellecemento Activo, financiado pola Deputación da Coruña. Despois dun pequeno descanso, o próximo 17 de marzo retomaranse as sesións que se celebran na Antiga Casa Consistorial todos os martes en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Parque Natural Fragas do Eume: en vías de solución
  • Sábado, 28 Febreiro 2015

O Alcalde de Cabanas, Germán Castrillón, recibiu no Concello o venres 27 de febreiro á  conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, co único obxectivo de atopar unha solución definitiva e consensuada ao Plan Reitor de Uso de Xestión dás Fragas do Eume.

Á reunión asistiron Belén do Campo (Delegada Territorial da Xunta na Coruña), o Alcalde de Pontedeume e o Alcalde de Monfero. Entre os compromisos adquiridos pola Xunta para resolver os problemas xerados aos propietarios coa elaboración do Plan Reitor, destácanse os seguintes:

Carnaval en Cabanas
  • Venres, 20 Febreiro 2015

O Concello de Cabanas en colaboración con Cabanas Rural Asociación de Mulleres e o S.C.R.D. O Loureiro vai organizar este sábado unha festa de Carnaval. Séguese desta forma coa iniciativa de levar os festexos polas diferentes parroquias de Cabanas, sendo agora a quenda de Soaserra.

O Concello de Cabanas acóllese o PAI 2015
  • Martes, 17 Febreiro 2015

O Concello de Cabanas celebrou na tarde de onte un Pleno Extraordinario no que se aprobaron diferentes propostas, a máis importante delas a referida ó Plan de Aforro e Investimento (PAI) da Deputación da Coruña. Trátase este dunha serie de préstamos sen xuros que a Deputación realizará ós concellos da provincia e que ten por finalidade cooperar na redución do seu endebedamento e minorar os custos de mantemento das súas infraestruturas.

Páxinas