Concello

Bando sobre luminarias de San Xoán
  • Venres, 18 Xullo 2014

DON GERMÁN CASTRILLÓN PERMUY, ACALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)

FAI SABER:

Que estando próxima a celebración da noite de San Xoán, coas tradicionais luminarias, e sendo preciso controlar o cumprimento da normativa vixente, sobre todo en canto á seguridade dos participantes, tendo en conta que segundo o disposto no artigo 1.1º do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, os Concellos poderán intervir a actividade dos seus administrados, entre outros casos, no exercicio da función de policía cando ...

PXOM
  • Mércores, 26 Febreiro 2014

Nota aclaratoria. O PXOM de Cabanas foi aprobado provisionalmente polo pleno do 31 de outubro de 2018. Neste punto depende da Xunta aprobalo definitivamente ou solicitar modificacións ao mesmo.

A documentación que se pode consultar a continuación inclúe, ademais do documento aprobado provisionalmente no 2018, o expediente aprobado inicialmente polo pleno do 29 de xaneiro de 2014.

En cumprimento coa LOPD non se inclúen os documentos que conteñen datos de carácter persoal (informe de alegacións e convenio urbanístico F.L.A. - Irís).

Para calquera consulta sobre o PXOM as persoas interesadas poden dirixirse aos servizos municipais no Concello de Cabanas, previa cita a través do 981 495 959.

Documentación

Galego

Páxinas