Urbanismo

PXOM
  • Miércoles, 26 Febrero 2014

O Pleno dar Corporación, en sesión ordinaria realizada o día 29 de xaneiro de 2014, acordou aprobar inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cabanas, redactado por UTE DVega Arquitectura, Territorio y Medioambiente S.L. e Proyestegal S.L. O anuncio desta publicación apareceu no D.O.G.A. do día 26 de febreiro de 2014, iniciándose o seu prazo de exposición pública o día 27 de febreiro de 2014. Dito prazo rematará o 28 de abril de 2014.

Os interesados en dispoñer dunha copìa do mencionado Plan Xeral de Ordenación Municipal o poderán descargar na seguinte ligazón:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cabanas

Gallego

PXOM
  • Domingo, 23 Febrero 2014

El Pleno dar Corporación, en sesión común realizada el día 29 de enero de 2014, acordó aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Cabanas, redactado por UTE DVega Arquitectura, Territorio y Medioambiente S.L. y Proyestegal S.L. El anuncio de esta publicación apareció en el D.O.G.A. del día 26 de febrero de 2014, iniciándose su plazo de exposición pública el día 27 de febrero de 2014. Dicho plazo finalizó el 28 de abril de 2014.

Los interesados en disponer de una copìa del mencionado Plan General de Ordenación Municipal lo podrán descargar en el siguiente enlace:

Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cabanas

Español