Urbanismo

PXOM
  • Miércoles, 26 Febrero 2014

Nota aclaratoria. O PXOM de Cabanas foi aprobado provisionalmente polo pleno do 31 de outubro de 2018. Neste punto depende da Xunta aprobalo definitivamente ou solicitar modificacións ao mesmo.

A documentación que se pode consultar a continuación inclúe, ademais do documento aprobado provisionalmente no 2018, o expediente aprobado inicialmente polo pleno do 29 de xaneiro de 2014.

En cumprimento coa LOPD non se inclúen os documentos que conteñen datos de carácter persoal (informe de alegacións e convenio urbanístico F.L.A. - Irís).

Para calquera consulta sobre o PXOM as persoas interesadas poden dirixirse aos servizos municipais no Concello de Cabanas, previa cita a través do 981 495 959.

Documentación

Gallego

PXOM
  • Domingo, 23 Febrero 2014

Nota aclaratoria. El PXOM de Cabanas fue aprobado provisionalmente por el pleno del 31 de octubre de 2018. En este punto depende de la Xunta aprobarlo definitivamente o solicitar modificaciones al mismo.

La documentación que se puede consultar a continuación incluye, ademási del documento aprobado provisionalmente en 2018, el expediente aprobado inicialmente por el pleno del 29 de enero de 2014.

En cumplimiento de la LOPD no se incluyen los documentos que contienen datos de carácter personal (informe de alegaciones y convenio urbanístico F.L.A. - Irís).

Para cualquier consulta sobre el PXOM las personas interesadas pueden dirigirse a los servicios municipales en el Concello de Cabanas, previa cita a través del 981 495 959.

Documentación

Español